altova stylevision enterprise v2006

WYSIWYG XML/database content editor by Altova