acpi bios toshiba tecra 4

Toshiba Mobile Extension 3 3.82.00.XP Windows 3.82.00.XP