Sony PCG 61711w Realtek RTL8139

Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC